مجتبی٬ فرزند آیت‌الله طالقانی: چرا مرگ پدرم مشکوک بود؟

19 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازنشر گفتگوی صدای آمریکا با مجتبی طالقانی که در آن توضیح می‌دهد چرا مرگ آیت‌الله طالقانی مشکوک بوده و چه فرد یا گروه‌هایی از حذف او سود می‌برده‌اند.