مجلس:عملکرد دولت تولید را به زانو درآورده است

05 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت احمدی نژاد را مسئول بیکاری گسترده در کشور قلمداد می کنند. شماری از نمایندگان مجلس می گویند عملکرد دولت در سال 91 بر لشگر بیکاران افزوده است. در حالی که همزمان، آمار رسمی از افزایش هزینه های تولید خبر می دهد، کارشناسان درمورد امکان حفظ همین سطح اشتغال درکشور نیز ابراز تردید می کنند. گزارش از وفا آذربهاری.