مجلس توپ گرانی را به میدان دولت انداخت

26 تیر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آن چه را که «عدم مدیریت مدبرانه» دولت در جلوگیری از گرانی و فقر خواند عامل اصلی دانست که بیش از تحریم ها به اقتصاد ایران ضربه زده است. گزارش از وفا آذربهاری.