مجلس تک نرخی شدن ارز را « وعده کاذب» خواند

29 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های دولتی در ایران برای چندمین بار درماه های گذشته از ثَبات ارزی سخن می گویند و از حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز خبر می دهند. اما یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت بحث تک نرخی شدن ارز، وعده دروغ دولت به مردم و نمانیدگان منتقد در مجلس است. گزارش از وفا آذربهاری.