مجلس : رشد بورس تهران حبابی بوده است

22 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شاخص بورس تهران روز شنبه ، در اولین روز هفته با کاهش بها روبرو شد.کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ، رشد شاخص بورس در روزهای اخیر را «حبابی» عنوان کرد و ادامه افزایش ارزش بورس را،در گرو سیاست های اقتصادی دانست ، که منجر به افزایش تولید شود .گزارش از وفا آذربهاری