مجلس: قطعا قیمت مسکن افزایش خواهد یافت

29 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که مجلس شورای اسلامی می گوید،«به طور قطع در سال آینده جهش قیمتی بسیار شدیدی در مسکن اتفاق می افتد» کارشناسان با اشاره به روند صعودی قیمت مسکن، براین موضوع تاکید دارند که برای حل وضعیت مسکن نخست باید گرانی دلار مهار شود. گزارش از وفا آذربهاری.