مجلس : دولت واقعیت های اقتصادی را منتقل کند

05 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار آن شد ، که دولت«واقعیت های اقتصادی» را به دولت حسن روحانی منتقل کند. این خواسته بعد از آن صورت می گیرد ، که اختلاف های آماری احمدی نژاد و روحانی رسانه ای شده ، و کارشناسان از افزایش بیکاری و رشد اقتصادی منفی ، به عنوان میراث دولت احمدی نژاد یاد می کنند.گزارش از وفا آذربهاری