مجلس: چشم انداز آینده مسکن در ایران روشن نیست

05 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ترقی قیمت مسکن درایران ازنرخ رسمی تورم فراتررفته است اما دولت وعده می دهد قیمت مسکن در سال جدید کاهش یابد. مجلس شورای اسلامی در انتقاد از گرانی بیش از حد قیمت خانه درکشور می گوید برای بازار مسکن نمی توان آینده روشنی را پیش بینی کرد. گزارش از وفا آذربهاری.