مجلس بر لزوم اصلاح روابط تجاری با اروپا تاکید کرد

20 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خواستار بهبود روابط تجاری با اتحادیه اروپا شد. هم زمان وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت نفت گفت اولین کارش بازگردندن تولید نفت به قبل از دوران روی کار آمدن محمود احمدی نژاد است. گزارش از وفا آذربهاری.