مجلس به آخرین وزیر کار احمدی نژاد رای اعتماد داد

15 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رای اعتماد داد. اسدالله عباسی در حالی وزیر کار می شود که کارگران هم چنان خواستار بازنگری دستمزد خود هستند و کمیسیون اجتماعی مجلس نیز می گوید، آمارهای اشتغال قابل قبول نیست. گزارش از وفا آذربهاری.