مجلس به افزایش قیمت نفت و دلار رای داد

01 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی به افزایش قیمت نفت و دلار در بودجه امسال رای مثبت داد. هم زمان مدیر سابق بانک صادرات، با اشاره به تحریم ها، تاکید کرد که ایران نقشی در بازار نفت ندارد. گزارش از وفا آذربهاری.