مجلس: بانکداری ایران به روز نیست

04 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که گزارش ها بر افزایش بی سابقه بدهی های پرداخت نشده به بانک ها در ایران تاکید دارد، مجلس می گوید نظام بانکداری به روز نیست، و از عملکرد بانک مرکزی ناراضی است. گزارش از وفا آذربهاری.