مجلس با استیضاح و طرح سوال، در مقابل احمدی نژاد

22 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس شورای اسلامی سعی دارد با ابزارهایی چون استیضاح وزرا و طرح « سوال از رییس جمهوری»، محمود احمدی نژاد را در ماه های پایانی فعالیت اش مهار کند. با اینکه به نظر می رسد مجلس در برخورد با دولت، از نظر آیت الله خامنه ای پیروی کند اما در روزهای گذشته آنها حتی احمدی نژاد را تهدید به طرح عدم کفایت و برکناری کرده اند. گزارش آرش سیگارچی :