مجلس ایران: ظرفیت تولید کمتر از ۴۰ درصد است

21 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس شورای اسلامی به تحقیق و تفحص از وزارت صنعت ، معدن و تجارت رای مثبت داد . مجلس علت این تصمیم را ، واردات و نحوه توزیع آنها عنوان کرده ؛ نمایندگان هم چنین می گویند ، کارخانه ها با ظرفیتی کم تر از 40 درصد کار می کنند ، و برنامه ای برای تولید وجود ندارد . گزارش از وفا آذربهاری