مجلس ایران و چگونگی مواجهه با مشکلات اقتصادی

25 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی چند هفته ای است که کار خود را آغاز کرده اند. قرار است نمایندگان در چهار سال پیش رو به مسایل مختلفی رسیدگی کنند. مسایلی که شاید وضعیت اقتصاد ایران در راس آنها باشد.