مجلس ایران به تفحض از بانک مرکزی رای داد

01 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس شورای اسلامی به تحقیق و تفحض از بانک مرکزی رای مثبت داد. هم زمان در حالی که اخبار متناقضی در زمینه بازنشستگی رئیس بانک مرکزی منتشر شده است قیمت سکه و دلار افزایش یافت. گزارش از وفا آذربهاری.