افزایش کودکان دو رگه در آمریکا سه برابر رشد دارد

14 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرکز پژوهش های پیو می گوید، شمارِ کودکان دو رگه در آمریکا با شتابی سه برابر رشد جمعیت در این کشور رو به افزایش است.