رئیس دانشگاه میزوری پس از هفته‌ها اعتراض دانشجویان، استعفا داد

19 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس دانشگاه میزوری در آمریکا، پس از هفته‌ها اعتراض دانشجویان، که معتقد بودند او نتوانسته به شکل مناسبی، مساله تبعیض نژادی در دانشگاه را حل کند، مجبور به استعفا شد. بازیکنان تیم فوتبال این دانشگاه تهدید کرده بودند که در اعتراض به رئیس دانشگاه، در بازی این هفته شرکت نخواهند کرد.