مقام های اندونزی : احتمال سقوط هواپيمای کيو زد ۸۵۰۱ در عمق آبهای جاوه

08 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های اندونزی پس از جستجوی کامل محل آخرين تماس هواپيمای پرواز "کيو زد ۸۵۰۱" و بررسی همه فرضيه های ممکن، مثل نقص فنی يا دخالت گروه های تروريستی در ناپديد شدنش ، به اين نتيجه رسيده اند که هواپيما با ۱۶۲ سرنشين آن به نقطه ای در عمق آبهای دریای جاوه سقوط کرده است