گفتگو با «تینا خدیوی» دختر شایسته استان کبک در کانادا

10 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تینا خدیوی دختر شایسته استان کبک در کانادا و از فینالیست های رقابت دختر شایسته کانادا در گفتگو با بهنود مکری درباره موفقیت های اخیرش توضیحاتی داد.