یازدهم آذر ماه سالروز درگذشت میرزا کوچک خان

12 آذر 1393