معجزه ای از بهشت: مذهب و انسانیت

04 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

تهیه کنندگان فیلم «معجزه ای از بهشت» با شرکت «جنیفر گارنر،» درباره علاج غیرمنتظره بیماری گوارشی نادر یک دختر ۱۰ ساله تگزاسی، به تولید فیلمهای «ایمان محور» شهرت یافته اند.گزارش بهنام ناطقی