ماهواره کوچک هندی با آزمایشگاهی به اندازه یک قوطی دستمال کاغذی

09 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هندوستان یک ماهواره کوچک به فضا پرتاب کرده است که دارای آزمایشگاهی به اندازه یک قوطی دستمال کاغذی است. این آزمایشگاه به دانشمندان کمک می کند تا آزمایشهای مختلفی را انجام دهند که دامنه آن از بهبود مواد دارویی تا کاهش کف قهوه گسترش داده می شود.