سه دهه پس از جنگ انفجار مین در ایران همچنان قربانی می گیرد

18 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مین های به جا مانده از جنگ ایران و عراق کماکان قربانی می گیرد. در حالی که مسولان مربوطه در ایران سه سال پیش از پاکسازی کامل مناطق جنگی از مین های کاشته شده خبر دادند برای چندمین بار در چند ماه گذشته انفجار مین های به جا مانده تیتر خبرهای حوادث در ایران بوده است. گزارش شپول عباسی