چهارم آوریل، روز جهانی آگاهی در مورد مین

15 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چهارم آوریل روز جهانی آگاهی در مورد مین است. این مناسبت فرصتی را برای جهان فراهم می کند تا پیشرفت و چالش های باقی مانده در پاکسازی مین های زمینی و مهمات منفجر نشده را که هنوز در بیش از ۶۰ کشور و مناطق دیگر غیر نظامیان را به مخاطره می اندازد مورد بازبینی قرار دهد و بر اهمیت آن تمرکز کند.