انفجار معدن گلستان، تنها پنج روز بعد از روز جهانی ایمنی در محیط کار بود

13 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

درحالیکه تنها ۵ روز از روز جهانی ایمنی و بهداشت در محیط کار می گذرد، انفجار معدن زمستان یورت در آزادشهر گلستان و معضل نیروهای امدادی در کمک رسانی به قربانیان انفجار، بار دیگر بر لزوم استقرار مکانیزم ها و روش های بهینه در حوادث زیر زمینی و معدن، صحه گذاشت. گزارش شیده رضایی