ساخت پای مصنوعی که با فکر شخص حرکت می کند

01 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان و مهندسان در طراحی و ساخت اعضا مصنوعی بدن به پیشرفت بسیاری دست یافته اند. یکی از آخرین دستاوردهای آنان پای مصنوعی است که با فکر شخص حرکت می کند. این کار به کمک حسگرهایی انجام می شود که قابلیت خواندن و انتقال علائم مغز را دارند.