می دانید هوای ملایم توسط هواشناسان چطور تعریف می شود؟

06 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هواشناسان هوای ملایم را چگونه تعریف می کنند؟ دانشمندان سازمان ملی تغییرات اقیانوسی و جوی ایالت متحده می گویند روزی که درجه حرارت بین ۱۸ تا ۳۰ درجه سانتیگراد رطوبت کم و بارش باران کمتر از یک سانتیمتر باشد. این دانشمندان می گویند شمار روزهای ملایم در آینده تغییر خواهد کرد.