"دی اسکوئرد تو" در هفته مد میلان

14 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دی اسکوئرد تو مارک کانادایی، با نمایش کلکسیون پائیزه – زمستانه ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ اش پایان دهندهء هفته مد میلان بود.