نمایشگاه آثار "خوان میرو" از مهمترین هنرمندان سبک سورئال در اسپانیا

12 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خوان میرو یکی از مهمترین هنرمندان سبک سورئال در دوران جنگ جهانی اول در پرتقال زندگی کرد و از سال ۱۹۲۰ در پاریس. با استادان سبک سورئال کار کرد و در سال های ۱۹۴۰ به زادگاهش اسپانیا بازگشت. گزارش امید رهنورد