مایک پنس، معاون ریاست جمهوری آمریکا در سیدنی

03 اردیبهشت 1396