هشدارها به پناهجویانی که قصد دارد از سرمای کوههای آلپ عبور کنند

20 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با بارش برف شدید در اروپا داوطلبان بر روی کوههای آلپ در مرز بین فرانسه و ایتالیا در جستجوی مهاجرین و پناهجویانی هستند که به دنبال زندگی بهتر در فرانسه عازم دومین اقتصاد برتر اروپا هستند.