جعبه کمک های اولیه روانی، راه تازه ای برای کاهش رنج پناهجویان

13 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بحران مهاجران در اروپا، با پناه دادن و اسکان دهها هزار آسیب دیده جسمی و روانی، ابعاد بهداشتی- درمانی گسترده ای پیدا کرده است. متخصصین بهداشت روانی، بر ضرورت مداخله پیشگیرانه و روش های جدید روان درمانی برای پناهجویان از بدو ورود به کشور مبدأ تاکید می کنند.گزارش شیده رضایی