سرما و تبعیض در پذیرش، مشکلات مضاعف پناهجویان در اروپا

13 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با سردتر شدن در اروپا، مشکلات پناهجویان هم بیشتر شده است. برخی از کشورهای اروپایی، پناهجویان پاکستانی و ایرانی را نمی پذیرند و برخی دیگر هم برای پناهجویان محدویت‌های جدیدی قائل می شوند.گزارش فرهاد پولادی