مهاجرت آوارگان در راستای منافع اروپاست

11 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس بخش مهاجران بین المللیِ سازمان همکاری اقتصادی و توسعه میگوید مهاجرت پناهجویان و آوارگان از خاور میانه و شمال آفریقا به اروپا به نفع اقتصاد اتحادیه اروپا است.