کاربرد امواج مغناطیسی در درمان ميگرن

07 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اخیرا دستگاهی به بازار آمده که می تواند درد میگرن را در کوتاه مدت درمان کند. دستگاهی که با فشار دادن یک دکمه امواج مغناطیسی لازم را به مغز فرستاده و بعضی وقت ها تا حتی 10 روز درد را تخفيف می دهد. گزارش از نگار محمدی.