خانه رهبران فتح در نوار غزه هدف انفجارهای همزمان

16 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یک رشته انفجار هم زمان، خانه های رهبران سازمان فلسطینی فتح در نوار غزه را هدف قرار داد. هنوز هیچ کس مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. در همین حال ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ادامه شهرک سازی ها در اورشلیم را مانعی بر سر گفتگوهای صلح خواند.