فلسطینیها بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل می روند

08 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تشکیلات خودگردان فلسطینی دوشنبه پیش نویس سابق خود را با کمی تغییر مجدداً در شورای امنیت سازمان ملل مطرح می کند. گزارش گیتا آرین