آمریکا از طرحِ پیش نویس تشکیلات خودگردان فلسطینی در شورای امنیت حمایت نمی کند

09 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا از اقدام تشکیلات خودگردان فلسطینیها حمایت نمیکند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید طرحِ پیش نویس فلسطینیها در شورای امنیت سازمان ملل سازنده نیست.تشکیلات خودگردان فلسطینی پیش نویس (قطعنامهء ) ۱۰ روز پیش را با کمی تغییرات به شورای امنیت ارائه میدهد.