تلاش های بین المللی برای برقراری آتش بس در غزه

23 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد درتلاش های جداگانه خواهان برقراری فوری آتش بس درغزه شده اند. و فلسطینی ها از مجامع جهانی می خواهند آنها را زیر پوشش حمایتی خود قرار بدهند.