تظاهرات اعتراضی فلسطینان به کشته شدن یک نوجوان فلسطینی

04 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تظاهرات اعتراضی فلسطینان به کشته شدن یک نوجوان فلسطینی در شلیک سربازان اسرائیلی. گزارش از بابک اسحاقی.