کمبود مسکن ، مساله ای مهم در انتخابات آتی اسرائیل

14 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتخابات سراسری در اسراییل در ۱۷ مارس ۲۶ اسفند برگزار خواهد شد. دو مساله عمده داخلی " مسکن و هزینه زندگی" که برای رای دهندگان اسرائیلی اهمیت زیادی دارد می تواند در این انتخابات تعیین کننده باشد.