مراسم عید پاک مسیحیان ارتدوکس

09 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسیحیان ارتدوکس امروز با تجمع در مقابل کلیسای موسوم به مقبره مقدس در اورشلیم ایام عید پاکشان را شروع کردند.کلیسای مقدس به باور مسیحیان ارتدکس محل دفن حضرت عیسا و رستاخیز مسیح است. در مراسم امروز، تئوفیلوس سوم،رهبر کلیسای کلیسای اورشلیم با آب و صابون پای دوازده کشیش کلیسا را شست، آب کشید و خشک کرد.