نخست وزير اسرائيل توافقنامۀ مربوط به اخراج و انتقال پناهجويان آفريقايی به کشورهای غربی را به حال تعليق درآورد

14 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل تحت تأثير فشار های داخلی و خارجی توافقنامۀ مربوط به اخراج و انتقال پناهجويان آفريقايی به کشورهای غربی را به حال تعليق درآورد.