درگیری میان فلسطینی ها و ماموران اسرائیل

21 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ماموران اسرائیل برای متفرق کردن فلسطینی ها در نزدیک مسجد الاقصی از گاز اشک آور استفاده کردند. درگیری میان فلسطینی ها و ماموران اسرائیل از شب گذشته آغاز شد، و پلیس اورشلیم می گوید، جوانان فلسطینی بسوی ماموران سنگ پرتاب کرده اند. گزارش از نورا شاهسون.