برگزاری انتخابات پیش از موعد در اسرائیل

12 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از تحلیلگران اقتصادی اسرائیل می گوید، برگزاری انتخابات پیش از موعد در اسرائیل،خبر خوبی برای اقتصاد آن کشور نیست.سه شنبه نخست وزیر اسرائیل دو تن از کلیدی ترین وزرای آن کشور را از کابینه اش برکنار کرد، اقدامی که راه را برای برگزاری انتخابات پیش از موعد فراهم کرده است.