نيروهای سوريه دمكراتيک بخش های جدیدی از شهر رقه را آزاد کردند

13 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نيروهای سوريه دمكراتيک با كمكهای آموزشی و تسليحاتی آمريكا، خود مناطق آزاد شده شهر رقه را اداره مي كنند. نيروهای سوريه دمكراتيک روز جمعه مناطق جديدی را در رقه آزاد كردند. همزمان سفارت آمريكا در آنكارا خبرهای مربوط به تحويل تانكهای آمريكايی به كردهای سوريه را تكذيب كرده است. گزارش علی جوانمری