نمایشگاهی در اورشلیم از تاثیر عکاسی در جنگ جهانی دوم و هولوکاست

05 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آستانه روز بین المللی یادبود هولوکاست نمایشگاهی که توانایی و تاثیر عکاسی در زمان جنگ جهانی دوم را به نمایش می گذارد در اورشلیم افتتاح شد.