بحران کمبود آب آشامیدنی، خطر جدید برای مردم سوریه

23 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سوریه، جنگ بین مخالفان و دولت ابعاد جدیدی پیدا کرده است و اکنون میلیون ها سکنه دمشق، پایتخت و حومه آن با خطرات ناشی از تخریب در منابع آب آشامیدنی مواجه شده اند.