موافقان و مخالفان حمله آمریکا به پایگاهی در سوریه در کنگره

19 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوائی سوریه در واکنش به حمله شیمیائی سوریه به غیرنظامیان با واکنش های متفاوت قانون گذاران در کنگره آمریکا روبرو شده است.